Burmistrz Strzelna przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:


 Wtorek w godziniach - 9.00-15.00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

  Wtorek w godzinach - 14.15 - 15.15
                                            
       Czwartek w godzinach - 10.00 - 11.30

 

  Skargi i wnioski są przyjmowane w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Strzelnie:

 Sekretariat biuro nr 7 od poniedziałku  do piątku w godz 7.15 - 15.15