Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Dr J. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
tel. (052) 31-89-291, 31-82-200
fax. (052) 31-82-202
e-mail: miasto@strzelno.pl
http://www.strzelno.pl  


l. p.

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon kontaktowy

REFERAT ORGANIZACYJNY

1.

Leszek Daroszewski

Sekretarz Gminy Strzelno

52 318-22-32

2.

Lucyna Kobus

Główny specjalista ds. kadr i płac

52 318-22-34

3.

Joanna Stranc

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

52 318-22-27

4.

Jacek Pawnuk

Główny specjalista ds. ewidencji ludności

52 318-22-25

5.

Grzegorz Sienkiewicz

Informatyk

52 318-22-33

6.

Andżelika Kulczycka

Starszy specjalista ds. archiwum i OC

52 318-22-25

7.

Magdalena Stefaniak

referent  ds. obsługi sekretariatu

52 318-22-10

8.

Lidia Wielińska

Specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej

52 318-22-28

9.

 Monika Fajfer

z-ca kierownika USC

52 318-22-34

10

Magdalena Nawrocka

Pełnomocnik Burmistrza Strzelna ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

52 318 22 00

 

 

 

 

REFERAT FINANSOWY

1.

Mariusz Balcerzak

Skarbnik

52 318-22-37

2.

Anna Wiśniewska

Inspektor ds. księgowości

52 318-22-37

3.

Alina Ruszkiewicz

Główny specjalista ds. poboru podatku

52 318-22-23

4.

Teresa Romblewska

Starszy specjalista ds. wymiaru podatku

52 318-22-23

5.

Natalia Głowacka Referent ds. księgowości

52 318-22-35

6. Ewelina Kozłowska Księgowa budżetu gminy

52 318-22-37

 

 

 

 

 

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1.

Paweł Namieśnik

Kierownik Referatu

52 318-22-21

2.

Hanna Zebel

Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej

52 318-22-47

3.

Maciej Nowak

Specjalista ds. mienia komunalnego

52 318-22-20

4. 

Natalia Adamczak

Młodszy referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

52 318-22-44

5.   

Paulina Grobelna    

referant ds. ochorny środowiska

52-318-22-47

6.

 

 

  

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1.

2.

Ewa Szadkowska

Elżbieta Wikaryczak

Kirorwnik Referatu Oświaty

Z-ca skarbnika ds. oświaty

52 318-22-30

52 318-22-39

3.

Anna Szczepańska

Inspektor ds. księgowości oświaty

52 318-22-39

4.

Elżbieta Kowalska

Inspektor ds. płac pracowników oświaty

52 318-22-38

 

 

 

1.

Jakub Waszak

Inspektor Ochrony Danych Osobowych, koncesje na sprzedaż alkoholu, ewidencja działalności gospodarczej