Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji w dniu 08-03-2007 r. stanowią załączniki do artykułu.