Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji w dniu 19-04-2007 r. stanowią załączniki do artykułu.