Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji w dniu 31-05-2007 r. stanowią załączniki do artykułu.