Uchwały Rady Miejskiej podjęte na sesji w dniu 28-06-2007 r. stanowią załączniki do artykułu.