Uchwały Rady Miejskiej wraz z załącznikami podjęte na sesji w dniu 22-11-2007 r. stanowią załączniki do artykułu.