Poniżej podjemy nr konta Urzędu Miejskiego w Strzelnie do dokonywania wpłat opłaty skarbowej

Nr konta: Bank Spłdzielczy w Strzelnie
90 8159 0003 2001 0000 0101 0003