Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

         Na podstawie art. 13 ust. 1 art. 27, art.37 ust.1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.) oraz § 1, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z 2004r.)

 

 Burmistrz Strzelna

o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Ciechrzu, gm. Strzelno

 

Lp

Nr dz.

Pow. dz. w ha

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

Cena wywoławcza 

Wadium w zł

1

 48

0,15

19646

Ciechrz nr 44

gm. Strzelno

Nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczym, przeznaczo- nymi do rozbiórki.

 

 Działka pod zabudowę.   Brak planu zagospod. przestrzennego.

 

 72.000,- zł.

3.600,-

 

Przedmiot przetargu: Działka w kształcie prostokąta, kl. B-RIIIa, wjazd od drogi powiatowej we wsi. Usytuowana jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Uzbrojenie działki stanowi sieć wodociągowa i energetyczna. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009r. w sali nr 5 ( parter-świetlica) Urzędu Miejskiego

w Strzelnie, ul. Dr. Cieślewicza 2 o godz. 11oo. 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub w obligacjach Skarbu Państwa

w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 15 grudnia 2009r. w kasie tutejszego Urzędu pokój nr2 do godz. 1300 lub na konto Nr 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007.

Wadium wpłacone w formie jak wyżej w wysokości 3.600,00 zł. przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Szczegółowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w referacie Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej

i Rozwoju Gospodarczego tutejszego Urzędu p. nr 1 (parter). tel. (052) 318 2220

 

Przetarg może zostać odwołany bez podanej przyczyny.

 

Burmistrz Strzelna 

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Głowacki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2009-11-17 13:42:03
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2009-11-17 13:42:42
Ostatnia zmiana:2009-11-17 13:43:00
Ilość wyświetleń:2833