Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Burmistrza Strzelna z dnia 22 kwietnia 2013 r. RR.6733.5.2013

Strzelno, dnia  22 kwietnia 2013r.

RR.6733.5.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza   Strzelna
z dnia  22  kwietnia  2013r.

 
    Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071, z późn. zm.)

                            zawiadamiam  strony  postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku  Pani Wioletty Doniec – ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Kartuska 278/21, 80-125 Gdańsk, pełnomocnika firmy POLKOMTEL Sp. z o.o. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa  z dnia  21 stycznia 2013r./ data wpływu /, po uzupełnieniu dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 220, obręb Strzelno, gm. Strzelno, położonej w Strzelnie przy ul. Inowrocławskiej 18A.
    Na podstawie art. 10 w związku z art. 50 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pokój nr 1 w terminie 14 dni od daty zawieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

                                                                                   

 

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:2013-04-26 11:34:21
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2013-04-26 11:34:29
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2013-04-26 11:39:03
Ostatnia zmiana:2013-04-26 11:39:07
Ilość wyświetleń:2277