Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie

Strzelno, dnia 31.03.2005r.

  RR 7330-3/05

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z  art. 32 ust. 1 pkt. 1  i ust. 3 - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001r.) podaje się do publicznej wiadomości o wyłożeniu do wglądu publicznego wniosku i Raportu o oddziaływaniu na środowisko  dla inwestycji polegającej na budowie stacji  bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA na dachu budynku mieszkalnego położonego na działce nr 829/3 położonej w Strzelnie przy  ul. Michelsona 21.

              Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz raport zostaną wyłożone w tut. urzędzie pokój nr 1 w  godz.  pracy  urzędu  w dniach 31.03.2005r. do  22.04.2005r. W tym też terminie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące tego przedsięwzięcia.


                                                                                                    Burmistrz

                                                                                          mgr inż. Ewaryst Matczak

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Sienkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2005-03-31 13:50:57
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2005-03-31 13:51:46
Ostatnia zmiana:2005-03-31 13:55:35
Ilość wyświetleń:3260